KOTIZACIJA

Rana kotizacija: do 20.09.2019.                     

Za učesnike iz Srbije:

Aktivno učešće – 6.000 RSD

Pasivno učešće – 3.000 RSD

 

Za učesnike iz inostranstva :

Aktivno učešće – 60 Eura

Pasivno učešće – 40 Eura

 

Studentska kotizacija* – 2.000 RSD

 

 

Uplata kasne kotizacije sa krajnjim rokom za uplatu: do 01.11.2019.    

 

Za učesnike iz Srbije:

Aktivno učešće – 9.000 RSD

Pasivno učešće – 4.500 RSD

 

Za učesnike iz inostranstva :

Aktivno učešće – 90 Eura

Pasivno učešće – 60 Eura

 

Studentska kotizacija* – 3.000 RSD

*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija logopedije i socijalnog rada sa svih akreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.

Kotizacija uključuje zbornik radova (CD), konferencijski materijal i osveženje tokom skupa.

Plaćena kotizacija i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.

Uplate kotizacije izvrsiti:
Primalac:VISOKA SKOLA SOCIJALNOG RADA,Terazije 34,Beograd
zr:205-249156-05
Svrha uplate:ALOS 2019