Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Visoka škola socijalnog rada u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućuje prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.