Izazovno ponašanje – Šta, ko, kako

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: IZAZOVNO PONAŠANJE – ŠTA, KO, KAKO?

Organizator i edukator: Doc. Dr Sanja Đurđević

Cilj: Sticanje novih znanja I veština u prepoznavanju i reagovanju na izazovna ponašanja dece i mladih

Program: sadrži teorijski deo i praktični, iskustveni deo

Profil učesnika: studenti master studija, nastavnici, stručni saradnici, ali i svi drugi zainteresovani pojedinci

Trajanje: 3 sata

Kotizacija: 3.000,00 RSD (cena po jednom učesniku)

Broj učesnika: minimum 6, maksimum 20