ATHENA je jedinstven program I.S.A.-ISRAEL, namenjen mentalnom, duhovnom i fizičkom osnaživanju žena. Osnovni moto “Liderstvo zasnovano na unutrašnjim snagama” govori da je reč o obuhvatnom konceptu osnaživanja ličnosti i veština, uz fizičku potporu, čime se gradi ličnost sposobna za suočavanje i rešavanje svih izazova u životu i profesiji. Žene Athena programa su lideri svog života i zajednice, žene stila za 21.vek.

Profesor Visoke skole socijalnog rada sertifikovani je koordinator ISA-ISRAEL za Srbiju i zajednickim snagama želimo da ATHENA stil i liderstvo za žene omogućimo i zainteresovanima u Srbiji i regionu.

Ovo je obiman program za trening pokrenut od strane Internacionalne akademije za bezbednost – Izrael, zasnovan na izraelskoj stručnosti, konceptima i metodama za ojačavanje ljudi kada se bore sa situacijama pod visokim pritiskom. Program se bavi samoosnaživanjem i timskim osnaživanjem.

Izrael je stalno pod pretnjom terorističkih napada unutar i izvan zemlje, pa je zbog toga izraelsko stanovništvo trenirano i ima sposobnost da prevaziđe neočekivane napade i da se prilagodi situacijama visoke ugroženosti i ekstremnog nasilja.

Dajemo prioritet kvalifikacijama i uključenosti našeg stanovništva u borbi protiv nasilnog kriminala i terorizma; ne smatramo da je to samo problem koji se tiče organa za sprovođenje zakona.

Naše iskustvo nam govori da se osoba koja ima jaču mentalnu i fizičku kondiciju oseća samopouzdanije, funkcionalnije i snalazi se mnogo bolje u visokostresnim situacijama tokom krize i nasilja.

Uvideli smo da samopouzdanje poboljšava karakter i ponašanje polaznika i u njihovim porodicama, njihovu svesnost i želju ka doprinošenju, da budu što uključeniji i da utiču na kvalitet života celog društva, a da nedostatak samopouzdanja pretvara ljude u agresore ili potencijalne žrtve i čiji izgled i ponašanje je shodno tome.

Visoka škola socijalnog rada obrazuje visoko stručni kadar, izmedju ostalog, u oblasti socijalnog rada i zaštite.

U saradnji sa ISA-ISRAEL želimo da pored obrazovanja za pružanje pomoći ugroženim licima, uvedemo program osnaživanja žena, kao jedne od najranjivijih grupa u našem društvu i na taj način edukujemo i za proaktivno delovanje.

ISA ATHENA program , sa osnovnim motom “liderstvo zasnovano na unutrašnjim snagama”, obuhvatnim pristupom pruža mentalno, duhovno i fizičko osnaživanje žena, potrebno za liderstvo u sopstvenom životu i zajednici 21.veka