ASISTENT IRINA TIŠMA

     

ASISTENT IRINA TIŠMA

KATEDRA: SOCIJALNI RAD, PSIHOLOGIJA

E-MAIL: IRINA.TISMA@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

  • 2023 – student master studija na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd,  katedra za socijalni rad
  • 2022 – diplomirala  na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd, katedra za socijalni rad