Grupni rad sa decom i adolescentima

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: Grupni rad sa decom i adolescentima

Organizator i edukator: Doc dr Nataša Ljubomirović, Ivana Đukić, Prof dr Petar Nastasić

Cilj: Upoznavanje sa pojmom grupnog rada sa decom i mladima, usvajanje principa rada u grupi sa decom i mladima,učenje samog konteksta i primene terapije, usvajanje strukture grupnog rada,usvajanje veština koje se primenjuju u grupnom radu kroz praktičan rad.Naučeni oblik grupnog rada je primenljiv u vaninstitucionalnim okvirima i u institucionalnim okvirima rada.

Program: Teorijski i praktični deo

Profil učesnika: pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, lekari, medicinske sestre i tehničari.

Trajanje: tri dana dana (petak od 14 časova do 17 i subota od 9.30 do 16 časova u dva turnusa po istom modelu)

Kotizacija: 10.000,00 RSD po učesniku
Broj učesnika: 10-12 učesnika

Učesnici, po realizovnom treningu, dobijaju Sertifikat Centra za kontinuiranu edukaciju.