DOC. DR VESNA DUKANAC

Doc. dr Vesna Dukanac

Šef Katedre za socijalni rad

E-mail: vesna.dukanac@asp.edu.rs

                vesna.dukanac@gmail.com

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – i dalje šef Katedre za socijalni rad Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2018 – 2020. godine šef Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu
 • 2017 – i dalje docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2016 – i dalje Naučni saradnik Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu

 

 OBRAZOVANJE

 • 2013. godina doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: “Povezanost sociopatoloških pojava i psihopatologije adolescenata sa strukturom ličnosti roditelja i porodičnim funkcionisanjem“)
 • 2010. godine odbranila rada uže specijalizacije iz psihoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema rada: „Uticaj indentifikacionog modela na formiranje psihopatologije adolescenata“)
 • 1997. godine položila specijalistički ispit iz psihijatrije
 • 1996. godina magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: “Kros-kulturalni aspekt ličnosti”)
 • 1989. godina diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • 2016. godine: zvanje Primarijus za doprinos kliničkom radu
 • 2014. godine: Nacionalni sertifikat za psihoterapiju
 • 2013. godine: status edukatora psihoterapije pri Društvu psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije
 • 1998 – 2020. godine: Institut za mentalno zdravlje Beograd (Dispanzer za mentalno zdravlje dece i mladih, član tima koji je organizovao rad Dnevne bolnice za adolescenete, šef Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti)
 • 1997- 1998. godine: Zavod za cerebro-vaskularna oboljenja “Sveti Sava”
 • 1992 – 1996. godine: Klinički centar Srbije, Institut za psihijatriju – specijalizacija iz psihijatrije
 • 1990 -1991. godine: Kliničko bolnički centar “Dr Dragiša Mišovic” – opšti lekarski staž

 NAUČNA INTERESOVANJA

 • Psihoterapija adolescenata i odraslih.
 • Razni aspekti proučavanja i istraživanja normalnosti ličnosti i poremećaja ličnosti
 • Poremećaji ponašanja u adolescentnom dobu sa naglaskom na preventivni rad istih
 • Novi vidovi pormećaj ponašanja i zavisničkih nehemijskih poremećaja vezanih za preteranu upotrebu novih telekomunikacionih sistema u adolescentnom periodu sa naglaskom na prevetivni rad istih

 

KURSEVI

Osnovne studije

 • Opšta psihopatologija
 • Socijalna patologija
 • Problemi zavisnosti
 • Psihopatologija dece i adolescenata
 • Preventivni programi u psihosocijlanoj praksi 1
 • Preventivni programi u psihosocijlanoj praksi 2

Master studije

 • Supervizija u socijlanom radu

 

OSTALO

 • 2019. Predsednik Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19, sa tematskim nazivom „Između tradicije i tranzicije”
 • 2018. Član Naučnog odnora Međunarodnog naučnog skupa: „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova”
 • 2018. Član Organizacionog odbora Konferencije EFPP- European Federation for Psychoanalytic psychotherapy (Konferencija Evropske Federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta)
 • 2016 – 2109. Član Naučnog odbora medjunarodnog seminira „Ljudi govore…”
 • Završen edukacija za edukatore asertivnog treninga, u organizaciji Psihopolis instituta, Novi Sad.
 • 2007 – 2013. Završena edukacije iz grupne analize, Društvo grupnih analitičara Beograd 

 

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Dukanac, V., Nikčević, Lj., Trifunović, D. (2019). The impact of telecommunication advanceş on the functioning of individual and family systems, the formation of new systems of values and the changes in the broader social community. In: Ilić V. Social Politic in Serbia at the Crossroads sf Centuries – International Thematic Collection of Papers. College of Social Work Belgrade, Crimean Federal University “V.I. Vernadskova”, 467-481. 
 2. Dukanac, V., Đurđević, S. (2017). Porodice adolescenata u susretu sa novim vremenom: izmenjeno funkcionisanje ili novi vid zavisnostiSocijalna politika, 2-3, 35-51.
 3. Dukanac, V. (2017). Porodica u socijalnoj psihijatriji. U Ćorić B. Šta bi sa socijalnom psihijatarijom! – What happened with social psychiatry. Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta i Univerzitet u Beogradu. 105-115. 
 4. Dukanac, V., Džamonja-Ignjatović, T., Milanović, M., Popović-Ćitić, B. (2016). Differences in temperament and character dimensions in adolescents with various conduct disorders. Vojnosanitetski pregled, 73 (4), 353-360. 
 5. Dukanac, V.,Džamonja-Ignjatović, T. (2008). Kroskulturalna komparacija dece uzrasta od 11-13 godina na JTCI inventaru temperamenta i karaktera. Psihologija, 41(2), 177-194.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0