DOC. DR MILENKO ČUROVIĆ

Doc. dr Milenko Čurović

Katedra: Socijalni rad

e-mail: curovic.milenko@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017 – i dalje  docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2008 – 2016. – Predsednik sindikata socijalne zaštite Srbije
 • 1993 – 2009. – Direktor doma za decu ometenu u razvoju, Sremčica

OBRAZOVANJE

 • 2012. godine doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini (tema: “Problemi u rehabilitaciji, obrazovanju i zapošljavanju invalidnih lica u Srbiji”)
 • 2009. godine magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (tema: “Rehabilitacija dece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju”)
 • 2006. godine završio specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 1981. godina diplomiro na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • 2008 – 2016. – Sindikat socijalne zaštite Srbije
 • 1993 – 2009. – Dom za decu ometenu u razvoju, Sremčica
 • 1983 – 1993. – Socijalni radnik u školi “Petar Leković”

 

 NAUČNA INTERESOVANJA

 • Rehabilitacija invalida
 • Rehabilitacija starih
 • Rehabilitacija osoba sa smetnjama u razvoju

 

KURSEVI

 • Socijalni rad i zakonodavstvo
 • Socijalni rad sa osoba,ma sa invaliditetom
 • Mentalno zdravlje i okupaciona terapija
 • Socijalni rad sa starim licima

 

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Milivojević, T., Čurović, M., Dukanac, D. (2020). Challenges of parental control over social networks: the myth of parents helplessness against the power of the internet. In: Ilić V. Between Tradition and transition. College of Social Work Belgrade. In press.