DOC. DR MILA BUNIJEVAC

Zvanje Ime Prezime – Doc. dr Mila Bunijevac

Katedra – Logopedija

e-mail: mila.bunijevac@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2017 – doktorirala,
 • 2010 – 2011 – edukacija rehabilitacije glasa kod dece i odraslih,
 • 2011 – završila master studije.

 OBRAZOVANJE

 • 2017. godina doktorirala/o na Fakultetu Specijalna edukacija i rehabilitacija, Univerziteta u Beogradu (tema: Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata).
 • 2010. godina master/magistarski rad na Fakultetu Specijalna edukacija i rehabilitacija  (tema: Akustička analiza glasa kod parcijalnih i totalnih laringektomija).
 • 2009.godina diplomirala/o na Fakultetu Specijalna edukacija i rehabilitacija, odsek/katedra Logopedija.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Radi JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina služba za otorinolaringologiju, bavi se regabilitacijom govora i glasa kod dece i odraslih.

 NAUČNA INTERESOVANJA

 • Poremećaji glasa
 • Fonološki poremećaji
 • Specifični poremećaj jezika

KURSEVI

 • Poremećaji glasa
 • Neurorazvojni jezički poremećaji
 • Poremećaji govora i jezika kod osoba sa ometenošću
 • Disfagije
 • Logopedska dijagnostika
 • Savremene tehnologije u logopediji

OSTALO

 • Druge aktivnosti – član uređivačkog odbora časopisa Cient Periodique Medicina.

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Jovanović-Simić, N., Vuković, M. Voice analysis before and after vocal rehabilitation in patients following open surgery on vocal cords. Vojnosanitetski pregled, 2016; 73(2): 165-168.
 2. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Jovanović-Simić, N. Značaj vokalne terapije na kvalitet života pacijenata sa čvorićima na glasnicama. Timočki medicinski glasnik, 2016; 41(3): 179-184.
 3. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M. Značaj rane vokalne rehabilitacije i kvalitet života laringektomiranih pacijenata. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 2016; 15(4): 379-393.
 4. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Jovanović-Simić, N., Maksimović, S. Uticaj radioterapije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata pre i posle vokalne rehabilitacije. Timočki medicinski glasnik, 2018; 43(2): 41-48.
 5. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Maksimović, S. Uticaj obrazovanja na kvalitet života laringektomisanih bolesnika pre i posle vokalne rehabilitacije. Biomedicinska istraživanja, 2019; 10(1): 30-37.