DOC. DR EMINA BORJANIĆ BOLIĆ

ZVANJE IME PREZIME: DOC. DR EMINA BORJANIĆ BOLIĆ

KATEDRA: OKUPACIONA TERAPIJA

e-mail: emina.borjanic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – do danas – docentkinja Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.
 • Septembar 2015 – Septembar 2018 god.  SONECO d.o.o., Beograd.
 • Jun 2003 – Septembar 2015.god. –  Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd. OJ „Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece“.

OBRAZOVANJE

 • 2016.godina doktorirala/o na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (tema: Izgaranje na poslu i vikarijske traume kod zaposlenih u socijalnoj zaštiti dece i mladih)
 • 2011.godina magistarski rad na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (tema: Promena ponašanja kod dece – ishodi tretmana u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece)
 • 1999.godina diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra za socijalni rad i socijalnu politiku.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Članica radne grupe za socijalnu politiku, Mental Health Europe, Brisel.  
 • Zamenica člana Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025), i Predloga akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2022) Beograd, Srbija.

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Profesionalni rizici u socijalnom radu – vikarijska trauma i sindrom izgaranja
 • Zaštita dece zasnovana na znanjima o traumi
 • Deca na alternativnom staranju
 • Negativna iskustva u detinjstvu
 • Vođenje slučaja

KURSEVI

 • Socijalni rad sa porodicom (OAS Socijalni rad)
 • Socijalna ekologija (OAS Socijalni rad; OAS Okupaciona terapija; OAS Logopedija)
 • Osnovi gerontologije (OAS Socijalni rad; OAS Okupaciona terapija)
 • Okupaciona terapija u adaptaciji radne sredine (OAS Okupaciona terapija)

OSTALO

 • Saradnica Centra za edukaciju i razvoj ličnosti – KRUGOVI

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Borjanić Bolić, E. (2019). Vikarijska trauma i šta sa njom: supervizija kao protektivni faktor. U: J. Veljković i A. Čekerevac (ur.), Supervizija u socijalnom radu (str. 107-120). Beograd: FPN.
 2. Borjanić Bolić, E. (2019). Socijalni rad sa decom i mladima i zaštita zasnovana na znanjima o traumi. U: M. Miljević (ur.) Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova (str. 493 -503). Beograd: Visoka škola socijalnog rada i Krimski federalni univerzitet imeni V. I. Vernadskogo.
 3. Borjanić Bolić, E. (2018). Mogućnosti prevazilaženja vikarijske traume kod profesionalnih pomagača u zaštiti dece i mladih. Temida, br.3, Vol. 21, str. 411-428.
  http://www.vds.rs/File/Temida1803.pd
 4. Borjanić Bolić, E. (2018). Secondary traumatic stress and vicarious tramatization in child welfare professionals in Serbia, Journal of Public Child Welfare, Volume 13, Issue 2, 214-233. DOI:10.1080/15548732.2018.1502117.
  https://trandfonline.com/eprint/RyJ7NpMwhhaWkicZpKEX/full
 5. Borjanić Bolić, Е. (2018). Model zaštite zasnovan na znanjima o traumi. Beograd. Socijalna politika, 2-3/2017, pp51-65.  https://www.ips.ac.rs/magazine_editions/socijalna-politika-2-3-2017/

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0