DOC. DR ALEKSANDRA PAVIĆ PANIĆ

ZVANJE IME I PREZIME: DOC. DR ALEKSANDRA PAVIĆ PANIĆ

KATEDRA: LOGOPEDIJA

EMAIL: ALEKSANDRA.PANIC@ASP.EDU.RS

 PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2019 – do danas, nastavnik engleskog jezika, „Visoka škola socijalnog rada“, Beograd
 • 2019 – do danas, direktor programa u Centru za konsultantske usluge i edukaciju „Chat.Box.English.Social“ (evropski ogranak kanadske kompanije „Sky Management Business Consulting Group“, Toronto), Beograd
 • 2019 – do danas, prevodilac i vlasnik prevodilačke agencije  „4AP Translation“, Beograd
 • 2018 – prevodilac u kompaniji za informacione tehnologije „Pepa Cloud“, Beograd
 • 2014 – 2017 nastavnik engleskog jezika, srednja škola „Tehnoart Beograd“, Beograd
 • 2013 – 2014 nastavnik engleskog jezika, škola stranih jezika „PIA STARS“, Beograd
 • 2012 – 2014 nastavnik engleskog jezika, osnovna škola „1300 kaplara“, Beograd
 • 2012 – nastavnik engleskog jezika, NU „Božidar Adžija“, Beograd
 • 2010 – 2011 nastavnik engleskog jezika, PU „Sima Milošević“, Zemun
 • 2006 – 2011 nastavnik engleskog jezika, škola stranih jezika „L. C. A.“, Beograd
 • 2006 – 2010 nastavnik engleskog jezika, škola stranih jezika “Lingua”, Beograd 

OBRAZOVANJE

 • 2017 – 2019 radila doktorsku disertaciju i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini, na studijskom programu Jezik i književnost, na katedri za engleski jezik i književnost (tema: Dijahronijski razvoj imenica počev od staroengleskog do modernog perioda razvoja engleskog jezika na korpusu iz književnosti, sa posebnim osvrtom na nepravilnu množinu imenica)
 • 2013 – 2016 doktorske studije (120 ESPB, položila sve ispite i SIR-eve sa prosečnom ocenom 9.25) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Jezik, književnost, kultura (modul Jezik)
 • 2010. godine master rad na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za engleski jezik i književnost (tema: Igra na ranom uzrastu učenja engleskog jezika)
 • 2007. godine diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za engleski jezik i književnost

 PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Član Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti (MIANU)
 • Član organizacionog odbora međunarodne konferencije SETI (Science, education, technology and innovation), u organizaciji MIANU

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Anglistička lingvistika
 • Primenjena lingvistika
 • Sociolingvistika
 • Istorijska lingvistika

 KURSEVI

 • Engleski jezik 1
 • Engleski jezik 2

 OSTALO

 • Izlaganja na naučnim skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja
 • Stručno usavršavanje na akreditovanim i sertifikovanim seminarama iz oblasti metodike nastave engleskog jezika (preko 100 sati)
 • 2014. godine bronzana medalja za nastavnika i učenika u finalu međunarodnog takmičenja iz engleskog jezika „Hippo“, održanom u Italiji
 • 2009. godine boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu u cilju usavršavanja jezika (St Giles College, University of Nottingham)
 • 2006. godine boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu u cilju usavršavanja jezika kroz volonterski rad sa decom izvornim govornicima engleskog jezika u okviru organizacije YAP (Youth Action for PeaceStanley Summer Playscheme)

 REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Pavić Panić, A. (2019). Nouns of foreign origin in Chaucer’s Prologue. In: Ristić, V., Maksin, M., Đolić, S. and Dražić, G. (editors): Book of proceedings „SETI I 2019“. (pp. 248-256). Belgrade: MIANU. (M 33)
 2. Павић Панић, А. (2018). Учење енглеског као страног језика кроз игролике активности. У: Гојков, Г. и Стојановић, А. (ур): Даровитост и креативни приступи учењу (тематски зборник). (стр. 293-299). Вршац: Висока школа струковних студија „Михаило Палов“. (M 33)
 3. Павић Панић, А. (2017). Концепт енглеског језика као лингве франке и његова улога у формирању образовних језичких политика у Европи. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 30(1), 130-137. (М 51)
 4. Павић Панић, А. (2017). Мотивација ученика средњих стручних школа за учење енглеског језика. Учење и настава, бр.1, 105-118. (M54)
 5. Павић Панић, А. (2016). Родни стереотипи у уџбеницима енглеског језика као страног. Детињство, бр.3, 72-82. (М 52)