UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluz

UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluz

Spot je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“ koji realizuje Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka...
UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju) 2

UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju) 2

Spot je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“ koji realizuje Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka...
Peta obuka o identitetu u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“

Peta obuka o identitetu u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“

Peta obuka o identitetu, u okviru modula o prepoznavanju diskriminacije usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji ?? i institucionalnim mehanizmima zaštite od diskriminacije, održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu...