Zdrava porodica garantuje uspeh pojedincu i društvu u celini!

Zdrava porodica garantuje uspeh pojedincu i društvu u celini!

Porodica je osnovna ćelija svakog društva i to je od davnina do savremenih civilizacija tako. Ipak porodica se kroz vekove menjala, menjali su se odnosi u njoj, vaspitanje, stil života, ali ne i suština. Svetski dan porodice, obeležava se 15. maja još od 1994 godine....
Kako pandemija koronavirusa menja obrazovni sistem 21. veka?

Kako pandemija koronavirusa menja obrazovni sistem 21. veka?

Sa pojavom virusa COVID-19 i njegovim naglim širenjem, školske ustanove širom sveta su zatvorene za više od 1.7 milijardi đaka, što predstavlja prvi nivo odbrane i strategije suzbijanja pandemije. Ovakve preduzete mere nemaju uticaj samo na one koji pohađaju ove...