Međunarodni dan astme: Bolest koja pogađa ceo svet!

Međunarodni dan astme: Bolest koja pogađa ceo svet!

Globalna inicijativa za astmu (GINA) , svake godine obeležava Međunarodni dan astme, kako bi širila svest o tome. Istraživanja pokazuju da oko 300 miliona ljudi boluje od astme, a stručnjaci upozoravaju da broj obolelih među decom konstantno raste. U Srbiji se...
„Čovečanstvo duguje deci, najbolje što ima“

„Čovečanstvo duguje deci, najbolje što ima“

Svakog 11. decembra,, obeležava se Međunarodni dan UNICEF-a. Davne 1946. Godine, osnovana je organizacija UNICEFza ciljem da se pomogne deci. Fond Ujedinjenih nacija za decu, je jedna od najvećih svetskih organizacija koja se bavi brigom o deci, njihovim pravima i...
Danas je Dan ljudskih prava: Život dostojan čoveka!

Danas je Dan ljudskih prava: Život dostojan čoveka!

Često čujemo pozivanje na  „ljudska prava“, ali šta su zapravo ljudska prava? To podrazumeva urođena prava svakog ljudskog bića, to znači univerzalna prirodna prava ili status nevezano od pravnih faktora, kao što su na primer pol, državljanstvo i slično. Ljudska...
Zaštita zasnovana na znanjima o traumi

Zaštita zasnovana na znanjima o traumi

Zaštita zasnovana na znanjima o traumi ne predstavlja tretman ili novi model u radu koji bi trebalo implementirati, već predstavlja holistički pristup i smer u radu sa traumatizovanim korisnicima. Postoji potreba da se korisnik posmatra šire od tradicionalnog...