Podrška za žrtve torture!

Podrška za žrtve torture!

Često se komentariše da ima sve više nasilja ali stvar je u tome da je ono zapravo sve vidljivije. Ono što je najvažnije je prevencija i da se nasilje predupredi ali ukoliko se ono već dogodi, podrška je od ključnog značaja. Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja...
Svet je preplavljen milionima izbeglica a polovinu čine deca!

Svet je preplavljen milionima izbeglica a polovinu čine deca!

Od 2000. godine, kada su UN usvojile Rezoluciju , obeležava se Međunarodni dan izbeglica. Najnovije statistike su poražavajuće za ceo svet.  Milioni ljudi, bili su prinuđeni da napuste svoj dom a neki se s tim problemom suočavaju danas. Srbija dočekuje ovaj...
Profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, Doc. dr Emina Borjanić Bolić, bila je gost diskusione grupe ” Mentalno zdravlje pomagača – sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača”

Profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, Doc. dr Emina Borjanić Bolić, bila je gost diskusione grupe ” Mentalno zdravlje pomagača – sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača”

Profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, Doc. dr Emina Borjanić Bolić, bila je gost diskusione grupe ” Mentalno zdravlje pomagača – sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača” u okviru volonterskog servisa Fakulteta političkih...
Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada

Svakog 12. juna pažnja međunarodne javnosti je usmerena na veliki broj dece koja rade. Iako bi svakoga dana trebalo da mislimo o ovom problemu, situacija i statistika je poražavajuća.  Deca su, nažalost,  izložena teškom radu, najtežim poslovima, u uslovima...