Balint radionica

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Radionica: BALINT RADIONICA

Organizator i edukator: Doc.Dr Rosa Šapić, predsednica Balint društva Srbije

Cilj: Poboljšanje veština u odnosu terapeut/stručnjak – klijent

Program: sadrži kratki teorijski deo i praktični deo (lično iskustvo)

Profil učesnika: student završnih godina I student iz radnog odnosa.

Trajanje: 2 sata

Kotizacija: radionica je besplatna

*** oni koji budu želeli da nastave sa Balint edukacijom biće u mogućnosti da se uključe i u dvosemestralnu Balint edukaciju, koja se odvija u Domu zdravlja Stari grad, svakog drugog četvrtka od 15-17h, i time ostvare sertifikat sa 84h rada u Balint grupi.

Brojučesnika: minimum 6, maksimum 15