Asertivni trening

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: ASERTIVNI TRENING

Organizator i edukator: Doc. Dr Vesna Dukanac

Cilj treninga: Sticanje teorijskog i praktičnog znanja o asertivnoj komunikaciji i učenje veština adekvatnog komuniciranja i usklađivanja sopstvenih interesa i prava sa interesima i pravima drugih.

Program: sadrži teorijski i praktični deo
Profil učesnika: studenti i saradnici VŠSR; šira populacija, zaposleni u javnim
ustanovama socijalne zaštite

Trajanje:

Modul A*: dva dana (16 sati)
Modul B: dva dana (8 sati)
Modul C: jedan dan (3 sata)
*Edukacija asetivnog treninga u formi A, akreditovana je kod Zdravstvenog saveta aprila 2017.godine a održava se u Institutu za mentalno zdravlje, za zaposlene lekare, specijalne pedagoge i medicnske tehničare.

Kotizacija: Po učesniku
modul A: 10.000,00 RSD;
modul B: 5.000,00 RSD i
modul C: 3.000,00 RSD
Broj učesnika: minimum 6, maksimum 18

Učesnici, po realizovnom treningu, dobijaju Sertifikat Centra za kontinuiranu edukaciju