Visoka škola socijalnog rada na Sajmu obrazovanja

 

Naš predavač prof dr Alek Račić učestvovao je kao nosilac referata ” Urgent Surgical Treatment of Parotid
Gland Injury ” na kongresu pod nazivom ” 11th World Stroke Congress ” koji je održan u Montrealu u Kanadi od
17 – 20.10.2018.