DOC. DR DRAGANA MITRIĆ – AĆIMOVIĆ

DOC. DR DRAGANA MITRIĆ – AĆIMOVIĆ
KATEDRA: PSIHOLOGIJA
E-MAIL: DRAGANA.MITRIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

Oktobar 2022. – docent na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu

Oktobar 2019. – osnivač konsultantske i edukativne kuće “Culture Impact” Novi Sad; konsultant, edukator i kouč

Januar 2018. –  Oktobar 2019. menadžerka za organizacionu kulturu u dve IT kompanije

Avgust 2010. – Januar 2018. psiholog u Okružnom zatvoru “Novi Sad”; HR konsultant i trener u privatnoj praksi

Septembar 2008. – Jun 2009. Specijalista za interne komunikacije u mulitinacionalnoj kompaniji

Maj 2003. – Septembar 2008. novinarka u dnevnim novinama “Građanski list”, saradnica brojnih medija

OBRAZOVANJE

 1. Doktorirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ( usmerenje: industrijska i organizacijska psihologija)

2010. Masterirala na Odseku za poslovnu psihologiju Fakulteta za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, Novi Sad

2008. Diplomirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

DODATNA EDUKACIJA

 • Sertifikat timskog kouča
 • Napredni nivo edukacije iz psihoterapije – usmerenje Transakciona analiza

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Organizacijski i lični doprinosi javljanju korupcije
 • Organizacijska kultura
 • Motivacija zaposlenih
 • Poverenje u organizacijskom kontekstu

KURSEVI

 • Psihologija rada
 • Marketing i ponašanje potrošača

OSTALO

 • Osnivačica i predavačica na Culture Management Academy – programu edukacije za lidere i HR
 • Osnivačica i programska direktorka Culture Impact konferencije
 • Osnivačica zajednice Culture People

IZDVOJENE REFERENCE

 1. Mitrić – Aćimović, D. (2022). Building better cultures: Key lessons for leaders and HR. Novi Sad: Culture Impact.
 2. Mitrić – Aćimović, D. (2021). Građenje boljih kultura: Ključne lekcije za lidere i HR. Novi Sad: Culture Impact.
 3. Knežević, J., Mitrić-Aćimović, D. (2017). Psihološki aspekt savremene srpske organizacije: trendovi, problemi i rešenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
 4. Mitrić- Aćimović, D., Dinić, B. (2012). Vrste karijernog fidbeka i osobine ličnosti kao prediktori samoefikasnosti u karijernom odlučivanju, Primenjena psihologija, 5(2), 183 – 199.
 5. Mitrić – Aćimović, D., Vujić, D., Dostanić, J. (2012). Relacije shvatanja o ljudskoj prirodi i radu i preferencije stila rukovođenja”, Primenjena psihologija, 5 (4), 375 – 392.
 6. Mitrić – Aćimović, D. (2013). Implementacija i evaluacija grupnih formi rada sa osuđenicima – studija novosadskog slučaja, Andragoške studije, 2, 143-154.
 7. Mitrić – Aćimović, D., Nikolašević, Ž. (2014).  Moralnost, materijalna oskudica i religioznost kao prediktori sklonosti ka prihvatanju korupcije, Primenjena psihologija, 7 (2), 119 – 135.