PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

 

Počinje prijava zainteresovanih stručnih radnika za pripremnu nastavu. Prijava za obuku je u toku.

 Svi zainteresovani stručni radnici mogu da se prijave na email: imdjukic@gmail.com

 Detaljnije informacije o početku nastave možete dobiti na tel: 063 202 948

Pripremna nastava sastoji se iz:

  1. Simulacije prikaza slučajeva iz prakse
  2. Predavanja za teorijski deo ispita za licencu
  3. Probni test za teorijski deo ispita za licencu
  4. Evaluacija probnog testa za teorijski deo ispita za licencu

Nastava će se odvijati po sledećem rasporedu:

Prva subota u mesecu –    Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem). Vladan Jovanović

Druga subota u mesecu – Simulacija prikaza slučajeva iz prakse, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem). Mikica Budimirović

Treće subota u mesecu – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem). Ivana Milosavljević-Đukić

Četvrta subota u mesecu– Probni test za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 12:00

Evaluacija probnog testa, od 12:30 do 15:00 (pauze po dogovoru  sa predavačem). Ivana Milosavljević-Đukić

Nastavu izvode najeminentniji stručnjaci sa iskustvom u teoriji i praksi iz oblasti socijalne zaštite.

1.Dr Ivana Milosavljević-Đukić, docentkinja Visoke škole socijalnog rada u Beogradu. Rukovodilac RJ Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu. Iskustvo od 26 godina rada u sistemu socijalne zaštite. 

  1. Mikica Budimirović, master politikolog socijalne politike, asistent Visoke škole socijalnog rada, doktorant Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. V.d direktor Ustanove Dom za odrasla i invalidna lica Beograd, 15 godina rada u sociajlnoj zaštiti. Član Upravnog odbora Udruženja Forum mladih sa invaliditetom Beograda i  Član Upravnog odbora Saveza udruženja građana Forum mladih sa invaliditetom Srbije.
  2. Vladan Jovanović dipl. pravnik, specijalista porodične medijacije, predavač na Fakultetu za medije i komunikecije u Beogradu Departmanu za socijalni rad. Regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava deteta, medijacije, ljudskih i manjinskih prava. Iskustvo od 25 godina rada u sistemu socijalne zaštite, od centra za socijalni rad do rada na drugostepenim upravnim predmetima u oblasti porodičnopravne i starateljske zaštite.

Pripremna nastava održava se u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, ul. Terazije 34.

Polaznici se prijavljuju na email: kontakt@asp.edu.rs do kada treba poslati ime, prezime, adresu stanovanja, dokaz o uplati 12.000,00 RSD – mogućnost plaćanja na dve rate 6000,00 RSD + 6000,00 RSD, na tekući račun br. 205-249156-05, Komercijalna banka (svrha uplate: pripremna nastava), kao i prikaz slučaja iz prakse u skladu sa čl.25, stav 2 i 3 Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br.85/2016), na obrascu za prikaz slučaja, a u skladu sa uputstvom za praktični deo ispita sa sajta Komore socijalne zaštite RS (www.komorasz.rs).

Kontakt telefon: 063/202948