Institut za socijalni rad i socijalnu politiku Filozofskog fakulteta Univerziteta  sv. Ćirila i Metodija u Skoplju, obeležio je 65 godina socijalnog rada i edukacije o socijalnoj politici. Tom prilikom organizovana je međunarodne konferencije „Social Work and Social Policy in Times of Global Crises“ koja je održana u Ohridu od 19. do 22. septembra 2023.  godine. Naša profesorka doc. dr Emina Borjanić Bolić predstavila je rad pod nazivom “Trauma Informed Care: A Holistic Approach for Child Residential Care”.