U petak, 21.04.2023. godine, u Svečanoj sali Visoke škole socijalnog rada  održana je jednodnevna konferencija Psihologija u socijalnoj zaštiti. Konferenciju su zajedno organizovali Katedra za psihologiju Visoke škole socijalnog rada i Sekcija psihologa u socijalnoj zaštiti pri Društvu psihologa Srbije. Konferencija je akreditovana u Komori socijalne zaštite kao nacionalna konferencija.

Pozdravna obraćanja na otvaranju Konferencije imali su predsednica Sekcije psihiologa u socijalnoj zaštiti, psiholog Tatjana Daničić iz Centra za socijalni rad Vršac, direktorka Komore socijalne zaštite Sandra Perić, šef Katedre psihologije Visoke škole socijalnog rada, prof. dr Vesna Dukanac, predstavnici Društva pravnika u socijalnoj zaštiti Argument Predrag Momčilović, direktor Centra za socijlani rad Leskovac i Vladimir Antić, direktor Centra za socijalni rad Trstenik, kao i osnivač NVO  Žrtve nasilja „HAJR“ Hajrija Ramadani. Plenarno predavanje održala je prof. dr Dragana Đurić Jočić ispred Visoke škole socijlanog rada. U višesatnom radu, koji je sledio, izloženo je 12 radova psihologa zaposlenih u raznim sektorima socijalne zaštite.