Konferencija Izazovi mentalnog blagostanja održana je 2. februara 2023. godine na Visokoj školi socijalnog rada, s ciljem da prikazom teorijskih saznanja i praktičnih rešenja unapredi svest o značaju mentalnog zdravlja, upozna stručnu i šire zainteresovanu javnost sa merama prevencije i mestima gde se može dobiti podrška. Konferencijua je deo projekta Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji koji realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) a koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) uz učešće Nacionalne akademije za javnu upravu i Visoke škole socijalnog rada.