Studenti Psihologije, Okupacione terapije i Socijalnog rada su u petak, 18.11. 2022., posetili Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti koja, kao referentna ustanova za bolesti zavisnosti, pomaže i koordinira korišćenje svih resursa zajednice u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, a takođe kontinuirano radi na smanjenju diskriminacije, stigme i otpora kojima su zavisnici izloženi u našem društvu.

Naši studenti su imali edinstvenu priliku da se upoznaju sa radom ustanove i dobiju odgovore na brojna pitanja vezana za prijem u ustanovu, brigu o pacijentima, organizaciju rada, korišćenje najsavremenijih zdravstvenih metoda i tehnologije u dijagnostici i tretmanu bolesti zavisnosti i dr.

Ovom prilikom se srdačno zahvaljujemo divnom osoblju Bolnice.

Doc. dr Maša Đurišić