U okviru obaveznih vežbi na predmetu Asocijalno i delinkventno ponašanje, koji na studijskim programima Socijalni rad i Psihologija drži prof. dr Sanja Đurđević, studenti su u pratnji asistenta mr. Aleksandra Stevanovića boravili u osnovnoj i srednjoj školi “Vožd” u Beogradu, sa kojom Visoka škola socijalnog rada ima uspostavljenu saradnju za izvođenje vežbi. Škola “Vožd” je smeštena u zgradi Zavoda za vaspitanje dece i omladine. U pitanju je škola koja je specijalizovana za rad sa decom sa poremećajima u društvenom ponašanju sa kojima se nastava odvija po specijalnom planu i programu, a sa ciljem da učenike pripremi za bolju integraciju i socijalizaciju u društvenu sredinu. Studentima je organizaciju rada škole predstavila direktorka  dr Snježana Kojić, a zatim su sa nastavnikom škole Draganom Veselinovićem razgovarali o procesu nastave i izazovima u radu sa učenicima. U nastavku semestra studenti će nastaviti posete ovoj školi kako bi u najboljem smislu usvojili znanja koja će biti primenljiva kako u ranoj detekciji dece i mladih sa problemima i poremećajima u ponašanju tako i u kreiranju i aplikaciji programa tretmana delinkventnog ponašanja,

Prof. dr Sanja Đurđević i asistent mr Aleksandar Stevanović