XII Kongres psihoterapeuta Srbije, sa međunarodnim učešćem, pod naslovom  Psihoterapija i čovečnost, održan je od 27. do 30. oktobra (i ove godine online, iz preventivno zdravstvenih razloga).

Prof. dr Tatjana Milivojević je trećeg dana Kongresa, 29. oktobra, u sesiji posvećenoj prikazu novih naučnih i stručnih izdanja, prezentovala monografiju prof. dr Vesne Dukanac Adolescencija: metamorfoza tela i psihe, u izdanju Visoke škole socijalnog rada. Prikaz knjige je podstakao interesovanje učesnika Kongresa i živu diskusiju.

Nakon te sesije, prof. dr Tatjana Milivojević je održala, zajedno sa master psihologom i psihoterapeutom Milenom Marković,  veoma posećen okrugli sto (bilo je 75 uključenih slušaoca) na temu Proganjanje (stalking) od strane klijenta i samozaštita psihoterapeuta. Prema reakcijama učesnika, tokom same sesije ali i sutradan u završnim rečima, pomenuti okrugli sto je istaknut kao „najsnažniji, najznačajniji, najemotivniji“ deo celog kongresa.

Zaključeno je da se radi o temi od izuzetne važnosti, o kojoj se gotovo uopšte ne govori na edukacijama za psihoterapeute i na kursevima propedevtike.  Takođe, predloženo da  se razmotri da to bude glavna tema sledećeg kongresa. Doprinos kvalitetu okruglog stola, svojim učešćem i diskusijama, dale su i naše profesorke Vesna Dukanac i Žilijeta Krivokapić.

Koja li je tajna dobre supervizije?

Na ovogodišnjem, XII Kongresu psihoterapeuta Srbije, aktivno su učestvovale i profesorke Visoke škole socijalnog rada koje su i psihoterapeuti (prof. dr Sanja Đurđević, prof. dr Vesna Dukanac, prof. dr Tatjana Milivojević i doc. dr Žilijeta Krivokapić). Prof. dr Sanja Đurđević, sistemski porodični psihoterapeut, organizovala je i moderirala okrugli sto sa temom Koja li je tajna dobre supervizije, na kom su učestvovali prof. dr Kristina Brajović Car, dr Zoran Đurić i profesorka Visoke škole socijalnog rada dr Vesna Dukanac. Odgovornost koju nosi psihoterapijski rad podrazumeva neophodnost budne pažnje temi supervizije psihoterapeuta praktičara, pa je razgovor bio struktuiran oko pitanja kriterijuma koji identifikuju dobrog supervizora, kriterijuma po kojima supervizanti  biraju supervizore, uticaju koji ima teorijski model na izbor supervizora, kao i motivaciji psihoterapeuta da postane supervizor. Pored toga, prof. dr Sanja Đurđević je u okviru druge sesije imala usmeno saopštenje pod nazivom Psihoterapeut freelancer – izazovi i zamke.