U prepunoj Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda je, u petak, 21. oktobra 2022. godine, održana promocija monografije Adolescencija: metamorfoza tela i psihe, prof. dr Vesne Dukanac. O knjizi su govorili prof. dr Jasna Veljković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Milorad Đurić, vanredni profesor Visoke škole socijalnog rada i autorka, prof. dr Vesna Dukanac, vanredni profesor Visoke škole socijalnog rada.

Govoreći o monografiji, prof. dr Jasna Veljković je posebno naglasila da se radi o delu koje predstavlja značajan doprinos u okviru domaće literature u oblasti psihologije i psihopatologije adolescencije. Studija nas uvodi u suštinu odnosa adolescenata i porodičnog okruženja, sa posebnim osvrtom na značaj vršnjačkih grupa u ovom dinamičnom i kompleksnom kontekstu. Društvena sredina je, prema njenim rečima, odgovorna za više od pedeset procenata individualnih razlika u pogledu osobina kao što su socijabilnost ili podložnost mentalnim bolestima, što obavezuje sve one koji su zaduženi za različite vrste brige o adolescentima da je pruže na najbolji mogući način. Takodje obavezuje i sve profesionalce, ne samo u oblasti mentalnog zdravlja već i one koji imaju edukativnu ulogu, na povišen stepen odgovornosti kada su u pitanju problemi adolescencije. Zaključujući svoje obraćanje prisutnoj publici, prof. dr Jasna Valjković je monografiju preporučila kolegama profesionalcima, studentima humanističkih nauka, ali i  roditeljima adolescenata.

Prof. dr Milorad Đurić je skrenuo pažnju na činjenicu da je period adolescencije veoma važan u svim kulturama i da predstavlja svojevrsni proces ulaska u svet odraslih. U drami adolescencije otkrivamo večni problem odnosa individuuma i zajednice, a ovo istraživanje nam pruža korisne instrumente za razumevanje tog sklopa. Analizirajući kompleksne odnose adolescenata, njihovih porodičnih ambijenata, kao i vršnjačkih grupa, autorka je poseban akcenat stavila na problem zavisnosti, kako od psiho-aktivnih supstanci, tako i od Interneta, što ovoj monografiji daje eksplicitnu relevantnost u razumevanju aktuelnih izazova sa kojima se adolescenti i njihove porodice suočavaju danas, rekao je profesor Đurić.

Obrazlažući svoju motivaciju da objavi ovu studiju, prof. dr Vesna Dukanac nas je, između ostalog, podsetila i na projekat Dnevne bolnice za adolescente u Institutu za mentalno zdravlje, pionirski poduhvat u kojem je učestvovala, a koji se odvijao pod supervizijom prof. dr Mišela Botbola, direktora Bolnice za adolescente u Brestu, ranijeg direktora bolnice Dipre (Clinique Dupre) za adolescente u Parizu. Uz praktičan rad u Dnevnoj bolnici odvijala su se i istraživanja u ovoj oblasti, a osnovni pokretač za pisanje ove knjige bila je potreba da se to stečeno profesionalno, kliničko i naučno-istraživačko iskustvo objedini, sistematizuje i pozicionira u kontekstu aktuelnih teorijskih koncepata adolescencije, naglasila je autorka.

Promocija, koju je veoma uspešno moderirala prof. dr Ljiljana Manić, organizovana je u okviru Festivala humanističke kulture i umetnosti „Pazi šta čitaš“, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.