Tim Logo-centra kreirao je aplikaciju Rani razvoj deteta namenjenu roditeljima kako bi lako i jednostavno mogli da isprate sve razvojne norme deteta.

Aplikacija pruža roditeljima informacije koja su razvojna odstupanja dozvoljena shodno tome da je rani razvoj individualan. Takođe, kreiranim upitnikom,aplikacija omogućava pravovremenu detekciju i edukaciju roditelja u kojim slučajevima je važno da se obrate najbližim stručnjacima.

Cilj aplikacije je da ukaže na značaj ranog razvoja i neophodnost rane dijagnostike kako bi, na vreme, pomogli detetu da ispolji svoj pun potencijal.

Aplikaciju možete preuzeti na:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logocentar