Prof. dr Saša Stepanović je bio učesnik i predavač na  Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji  „OBRAZOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM – TRENUTNE SITUACIJE I PERSPEKTIVE“  koje se održalo u Skoplju od  13-15.10.2022. godine.

Organizatori konferencije su bili:

Savez specijalnih edukatora i rehabilitatora Republike Severne Makedonije;

Filozofski fakulet Skoplje, Institut za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju i

Pedagoški fakultet u Tetovu, studije za specijalnu ediukaciju i rehabiliciju .

Pokrovitelj: Ministar obrazovanja i nauke Republike Severne Makedonije.