Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite organizovale su Nacionalnu konferenciju

Psihoterapija: medicinska veština lečenja, društveno-humanistička nauka ili umetnost,

koja je održana 9. septembra 2022. godine u Beogradu, u sedištu Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Program Konferencije  obuhvatao je, između ostalih, i teme kao što su: Psihoterapiae: istorija, prošlost, sadašnjost, budućnost; Psihoanaliza; Jungijanska psihoanaliza, Psihoanalitička terapija dece i adolescenata; Psihodinamička psihoterapija, obrazovanje i regulative u SAD; Sistemska porodična terapija, Transakciona analiza; RE&KBT (racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija), Wingwave metodapsihoterapije, Psihodrama; Telesna psihoterapija i Geštalt psihoterapija, i dr.