Zakon o socijalnom preduzetništvu stupio je na snagu 15.2.2022, a primenjuje se istekom devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 20, koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Novousvojeni pravni okvir o socijalnom preduzetništvu omogućava da socijalna preduzeća dobiju podršku bez obzira da li su registrovani kao preduzetnici, privredno društvo, fondacija, udruženje građana ili zadruga.

 „Sa cilјem podrške razvoju socijalnog preduzetništva, Parlament preduzetnika Privredne komore Srbije (PKS) odlučio je da osnuje Sekciju za socijalno preduzetništvo koja je formirana 6. aprila 2022. godine.

Primena Zakona o socijalnom preduzetništvu počeće na jesen ove godine, što će biti snažan impuls i podrška razvoju i povećanju broja socijalnih preduzeća u Srbiji, jačanju njihove održivosti, inovativnosti i pozicioniranju na tržištu, istaknuto je danas u Zrenjaninu na „Info danu“ posvećenom socijalnom preduzetništvu.

U tom pravcu, Sektor preduzetništva PKS u saradnji sa Centrom za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima, kao i sa Sekcijom za socijalno preduzetništvo počeo je kampanju organizovanja po lokalnim samoupravama „Info dana“ o socijalnom preduzetništvu. Prvog juna u Zrenjaninu, a u narednom periodu bićemo i u Pančevu, Beogradu, Kikindi, Vranju i Nišu“, istakla je Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS.

„Benefiti Zakona o socijalnom preduzetništvu su pre svega činjenica da je jedan oblik poslovanja dobio zakonski okvir. To znači da će se, sa jedne strane otvoriti određeni lokalni, nacionalni i međunarodni fondovi za ovu oblast i biti značajan izvor prihoda. To će uticati na ispunjenje ekonomskih cilјeva socijalnih preduzeća. Takođe, plasman proizvoda i usluga socijalnih preduzeća će na ovaj način lakše naći plasman na tržištu”, rekao je Mirolјub Nikolić, predsednik Sekcije za socijalno preduzetništvo.