Kongres logopeda “Izazovi moderne logopedije 2022” održan je u Splitu od 1-3.4.2022.Docent Neda Milosevic i asistent Tamara Trivkovic učestvovale su sa radom “Primena logopedskih sondi”