Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, u saradnji sa Komorom socijalne zaštite, organizuje peti po redu Međunarodni naučni skup ALOPS22 sa temom “POGLED U BUDUĆNOST: HUMANISTIČKE NAUKE I PRAKSA” iz oblasti logopedije, okupacione terapije, psihologije i socijalnog rada, 1. i 2. decembra 2022. godine u Beogradu.Skup je u proceduri akreditacija u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva. Rok za prijavu učešća i slanje apstrakta je 01.06.2022.Na linku se nalazi uputstvo za autore i učesnike kao i Prijavni obrazac sa biografijom. https://asp.edu.rs/alops22sr/