23.3.2022. organizovan je poseban Erasmus događaj “VŠSR Erasmus dan 2022” u okviru koga su profesorima predstavljeni rezultati projekata mobilnosti. Predstavljena je agenda i ukazano je na značaj evropskih projekata i učešća nastavnog osoblja i studenata.