Vrnjačka Banja, 04.03. – 06.03.2022.

PETAK, 4.3.2022.

16.00 – Prof. dr Đorđe Stojanović: ,,Neophodnost kvalitetnog naučnog pisanja i oblici
saradnje među naučnicima”
16.20 – diskusija
16.30 – Prof. dr Milorad Đurić: ,,Značaj izdavačke delatnosti u visokom obrazovanju”
16.45 – diskusija
16.55 – pauza
17.10 – Prof. Mirjana Dudvarski: ,,Pravopis u digitalnom dobu”
17.25 – diskusija
17.35 – Prof. dr Vesna Dukanac: ,,Vizuelna prezentacija predavanja i/ili radova na naučnim
skupovima”
17.50 – diskusija

SUBOTA, 5.3.2022.

10.00 – 13.00 – PANEL: ,,KORELACIJA PRAVOSUĐA I SOCIJALNE ZAŠTITE”
Panelisti:

 1. Goran Pejić, advokat
 2. Zoran Božović, sudija Višeg suda u Beogradu
 3. Prof.dr Tatjana Milivojević, Visoka škola socijalnog rada, Beograd
 4. Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić, Visoka škola socijalnog rada, Beograd, rukovodilac
  Prihvatilišta za urgentnu zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Centra za
  zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd
 5. Doc. dr Nataša Ljubomirović, Visoka škola socijalnog rada, Beograd, načelnik Klinike
  za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje, Beograd