Otvoren je upis za program Propedevtika 2021/22.

Visoka škola socijalnog rada, u okviru svog departmana  Psihologije, organizuje kurs Propedevtika koji sadrži osnovna znanja iz psihologije, neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije u okviru nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta. Kurs je namenjen polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute. 

Više informacija na linku.