Rok za prijavu 3.1.2021. na mail koordinatora Centra za međunarodnu saradnju VŠSR.  

Prof. dr Veselin Medenica – veselin.medenica@asp.edu.rs


Za studente smera “Okupaciona terapija” obezbedili smo virtuelnu mobilnost na “ZHAW Zurich University of Applied Sciences – School of Health Professions –

Institute of Occupational Therapy” iz Švajcarske.

Predmet: Profesionalni identitet okupacionih terapeuta: Doprinos vidljivosti profesije

Profesionalni identitet je važan faktor u razvoju profesije. Predmet ima za cilj da poveća stepen profesionalnog identiteta studenata kao okupacionih terapeuta i njihovo razumevanje profesije. U međunarodnim timovima studenti će imati priliku da razmene, počnu da grade mrežu, razmisle o svojim OT identitetima i povećaju svoju kompetenciju u interkulturalnom timskom radu.

Bodovi: 2 ESPB

Početak: 17. januar u 13:00

Kraj: 21. januar oko ručka

Satnica: od 08:30 do 17:00 časova

(moramo proveriti vremensku zonu pre početka)

Jezik: engleski (student treba da bude u stanju da prati razgovor i saopštava ideje i misli. Nivo pisanja ne mora biti visok, zadaci ne moraju biti u pisanom obliku)

Platforma: MS teams uglavnom, Zoom u utorak

Zadaci:

  • Rad pre samog kursa u trajanju od 30min (predstavljanje na online whiteboard-u, reflektivni rad, svaka ustanova treba biti predstavljena na jednom PPT slajdu)
  • Dva zadatka, jedan je grupni zadatak, a drugi je indivudualni (veeoma lak, može se uraditi u video formatu)