Međunarodnii dan za podršku žrtvama torture održava se jednom godišnje i to 26 juna. Na ovaj dan apeluje se na sve zemlje sveta da spreče torturu, zlostavljanje i zanemarivanje. Prema podacima UN smatra se da su osobe sa posebnim potrebama često izložene raznim oblicima torture. UN apeluju na ceo svet da se udruži u suzbijanju bilo kakvog vida torture.

Kada kažemo reč tortura mislimo na razne oblike zlostavljanja, pod tim se podrazumeva nanošenje boli nekoj osobi, radi se o fizičkoj patnji ili psihičkoj patnji kao i raznim drugim oblicima.