Danas se u Srbiji ali i svetu obeležava Svetski dan izbeglica. Svet se suočava sa velikim brojem izbeglica, Srbija je sigurno zemlja koja je i sama imala priliv izbeglica i još uvek ga rešava. Sukobi na prostoru bivše Jugoslavije kao i na Kosovu i Metohiji naterali su ljude da napuste svoje domove..

Pored ovoga Srbija kao i mnoge zemlje sveta ima priliv migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije iz 2015. godine kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata iz Azije i Afrike. Smatra se da je Srbija pružila podršku migrantima i otvorila svoja vrata, možda je razlog upravo taj što se i sama tri decenije bori sa problemom izbeglica