Deca su naše blago ali nažalost, nemaju sva deca priliku za srećno detinjstvo. Kada govorimo o našoj zemlji, uprkos nastojanjima da se radi u interesu i za dobrobit dece, postoji veliki broj dece koja trpe zlostavljanje, fizičko, psihičko kao i druge vidove zlostavljanja. Pored toga u Srbiji je određen broj dece zanemaren i nema osnovne uslove za pravilan razvoj. Deca iz romskih porodica, često su prinuđena da rade na ulici, ne idu u školu i stupaju u prinudne brakove i trpe sve vidove diskriminacije. Slična situacija je i sa decom iz marginalizovanih i ranjivih grupa.

Sa druge strane ukoliko uporedimo neke druge zemlje, poput zemalja sa afričkog kontinenta, možemo da primetimo da je situacija tamo itekako alarmantna. Dok u nekim razvijenim zemljama, poput Engleske postoji visok stepen zaštite dece.

 “Dan dece žrtava nasilja” obeležava se svakog 4 juna u mnogim zemljama sveta. Cilj ovog dana je da se skrene pažnja javnosti na sve probleme sa kojima se deca suočavaju i iskaže zabrinutost zbog takvog stanja stvari. Statistika pokazuje da su deca, najčešće zlostavljana u okviru porodice i to u najranijem uzrastu, što ostavlja dalekosežne posledice.