Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu obeležava se svake godine od 28. aprila 2003. godine sa ciljem da se pdoigne svest o važnosti zaštite na radu.

Istraživanja pokazuju da je broj žrtava na godišnjem nivou veći 2 od miliona, dok nesreće bez smrnotg ishoda premašuju 260 miliona. Statistika pokazuje da svakoga dana u svetu pogine 6.300 ljudi.

U našoj zemlji, zakon nalaže da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu gde su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.