PREUZIMITE PROGRAM KONFERENCIJE

DOWNLOAD CONFERENCE PROGRAM

 

22. i 23. aprila 2021. će se održati ALOS20 putem Zoom aplikacije.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU ALOS 20:
Visoka škola socijalnog rada Beograd
Komora socijalne zaštite

Beograd, 22. i 23. april 2021.

Tema:
„PRIMENA TEORIJSKIH MODELA U PRAKSI: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA“

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, u saradnji sa Komorom socijalne zaštite, organizuje treći po redu Međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Kao i prethodnih godina i ovogodišnji naučni skup predstavljaće priliku za svojevrsno spajanje različitih nauka i naučnih disciplina, kao i mesto idejnog povezivanja teorije i prakse. Uvažavajući Vaše dosadašnje rezultate u naučnom i stručnom radu pozivamo Vas da nam se pridružite i svojim učešćem doprinesete uspešnosti Međunarodnog naučnog skupa.