Svetski dan osoba s autizmom obeležava se svakog 2 aprila. Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji  uzrok još nije utvrđen a češće pogađa mušku decu.

Istraživanja pokazuju da u Evropi ima oko pet miliona osoba sa autizmom. Na 10.000 novorođenih beba, rađa se četvoro ili petoro osoba sa autizmom.

Prema oceni Evropskog Parlamenta i Ujedinjenih Nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najviše isključenih grupa ljudi. Često su izloženi diskriminaciji.

Osobama sa autizmom potrebna je podrška, ne samo porodice, već celog društva ali isto tako potrebna je podrška i porodici. Rano otkrivanje, edukacija, prihvatanje i poštovanje osnov su podršku osobama sa autizmom