Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv alkoholizma kako bi se skrenula pažnja na ovaj problem. Gotovo da nema kuće u Srbiji u koju ćete ući a da ne poseduje flašu rakije. Istraživanja pokazuju da Srbi i Hrvati prednjače u alkoholu na ovim prostorima ali itekako je poznato da su Rusi ti koji najviše piju kada je reč o starom kontinentu.

Sve je više mladih ljudi koji piju i dok su u prošlosti muškarci bili ti koji piju, danas je sve više devojaka koje konzumiraju alkohol. Problem zavisnosti javlja se i kod mladih osoba.

Alkoholizam treba posmatrati kao bolest ali ona ne pogađa samo osobu koja je zavisna, alkoholizam razara celu porodicu. Utiče na prijatelje i obavljanje posla.

Zavisnici najčešće ne prihvataju da su zavisnici a oni malobrojni koji se odluče da odu na lečenje često odustanu ili se vrate svojoj zavisnosti. U terapije je uključena cela porodica kako bi članu porodice pružili podršku i edukovali se o ovom problemu.