Međunarodni dan protiv policijske brutalnosti je datum koji je počeo da se obeležava u novijoj istoriji. Švarcajska policija je 15 marta pretukla dvoje dece od 11 i 12 godina i iz tog razloga ovaj datum je odabran kao dan koji ukazuje na borbu protiv policijske brutalnosti.

Postoji mnogo primera u kojima policija odstupa od svojih načela i koristi prekomernu silu čak i kada za tim nema potrebe.

Policija je ta u koju građani imaju poverenja i koja svima pruža zaštitu. Ipak pojeini slučajevi nas teraju da skrenemo pažnju na određena pitanja, kao što je da li policija uvek obavlja svoj posao po zakonu i propisima i da li u određenim situacijama dolazi do prekoračenja sile…