?Tema za 2021. godinu: Telepraktika/Teleterapija i digitalne tehnologije u govorno-jezičkoj terapiji.
 
Sa ciljem povećanja svesti o logopedskoj profesiji, poremećajima u komunikaciji i njihovom uticaju na zdravlje ljudi, prava osoba sa poremećajima u komunikaciji i načinima njihovog prevazilaženja širom Evrope, 2004.godine Evropska asocijacija logopeda (CPLOL/ESLA) odredila je 6.mart za Evropski dan logopedske profesije. Poruka Evropskog dana logopedije je da se prevencija poremećaja komunikacije može steći razmenom znanja i iskustava širom Evrope.
 
Čestitamo vam dan logopeda!