Svet bije bitku sa opakom bolešću ali ni Srbija nije izuzetak, naprotiv. Istraživanja nisu ohrabrujuća.

Smatra se da nakon bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, mаligni tumоri prеdstаvljајu naredni uzrok obolevanja i umiranja u našoj zemlji. Slična situacija je i u drugim zemljama u razvoju.

Rak nije bolest koja ima jednog poznatog uzročnika, već je veoma složena bolest, čiji su uzročnici nepoznati i samim tim lečenje nije jednostavno.

Ono što je poznato su pojedini faktori rizika a smatra se da je nezdrav stil života jedan od najvećih faktora rizika.

Srbija, nažalost, beleži visoku stopu obolevanja od ove bolesti.