Međunarodni dan žrtava, obeležava se 22-og februara. Srbija je jedna od zemalja koja učestvuje u obeležavanju ovog datuma sa ciljem da istakne i ukaže važnost da se sve žrtve podstaknu da potraže pomoć.

Važno je da se svaka žrtva koja je pretrpela neki oblik nasilja obrati odgovarajućoj instituciji.

Obzirom da živimo na takvom podneblju, skoro da nema građanina koji nije pretrpeo neki oblik kriminaliteta, kršenja ljudskih prava ili rata. Utoliko je važnost obeležavanja ovoga dana veća.