Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde. To podrazumeva jednak, odnosno pravedan odnos na relaciji pojedinac-društvo.

Socijalna pravda je preduslov za očuvanje ljudskog dostojanstva, ona podrazumeva život bez diskriminacije na osnovu nacionalne i verske pripadnosti, na osnovu  pola, uzrasta, invaliditeta i kulturoloških razlika.

Cilj je da se smanji ekonomska i društvena nejednakost, kao i obezbeđivanje prava na novčana i socijalna sredstva i pružanje istih korisnicima u sistemu zaštite.

Socijalna pravda je uslov za ostvarivanje mira i bezbednosti u okviru jedne država i između država.