Godine za nama , kao i tekuća, mada u manjoj meri zbog novonastalih okolnosti, obeležile su veliki broj migranata. Oni uglavnom potiču iz Azije i Afrike i preko balkanskih zemalja, idu u potragu za boljim životom. Mnogi od njih beže pred ratnom stihijom.

Srbija je zemlja  u koju je ulazilo i po nekoliko hiljada migranata svakoga dana, tokom prethodnih godina. Za većinu, naša zemlja je bila samo tranzita. Ipak, poneko je rešio da ostane i skući se ovde, zasnuje porodicu.

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja se održala 18. decembar 2000. godine, taj datum, obeležava se kao Međunarodni dan migranata, odnosno kao posledica velikog i rastućeg broja migranata u zemljama sveta.