Generalna skupština UN je 11. decembra 1946. godine osnovala organizaciju za pomoć deci, odnosno UNICEF,  sšto je kraćenica za Fond Ujedinjenih nacija za decu.  Ideja je da se osnuje organizacija koja će da brine o deci o njihovim pravima i potrebama.

Početna ideja je bila da se pomogne deci žrtvama Drugog svetskog rata ali se ta ideja vremenom proširila. Ova organizacija deluje u više zemalja širom sveta a jedna od misija gde je angažovana odnosi se na decu u Africi.

UNICEF se angažovao i u Srbiji, u realizaciji nekoliko važnih projekata.